Volební "Valná hromada" klubu přinesla do vedení některé změny.

18.07.2020 16:01

Valná hromada klubu se konala v pátek 26.6.2020 v restauraci Družba. 

Na základě návrhu kandidátek, byli všichni navržení zvoleni jednomyslně všemi přítomnými.

Výkonný výbor: Jiří Leffler, Jan Turek, Jan Švácha, Pavel Študlar, Jaromír Kotlík

Kontrolní komise: Jan Fafejta, Filip Kunc, Petr Bárta

Na prvním zasedání VV byl do čela klubu potvrzen staronový předseda - Jiří Leffler.