Vážení přátelé i nepřátelé :-) hokejbalu v Prachaticích

26.08.2014 13:21

dnes, když je již rozhodnuto a stavba hřiště začala, chtěl bych všem příznivcům i odpůrcům výstavby trochu zrekapitulovat historii a vývoj kauzy "Hokejbalové hřiště".
Hokejbalový klub byl v Prachaticích založen v roce 1995 pod patronátem Gymnasia Prachatice vesměs studenty tohoto ústavu. V té době se zrovna připravovala rekonstrukce hřiště u DDM (mnoho lidí neví, že u DDM bylo hřiště s mantinely, kde se ještě v 70 letech minulého století hrál na přírodním ledě hokejový Krajský přebor), požádal jsem tehdejšího ředitele DDM p. K. Červenku, aby byl původní charakter hřiště zachován a mohl se tam hrát i hokejbal. Bylo přislíbeno, že budeme přizváni k přípravě projektu a k jednáním ale příslib nebyl dodržen. Zvítězily jiné zájmy. A když půjdu ještě trochu více do historie, u DDM (PDA) mohlo být klidně hřiště s umělým ledem, to by ale tehdejší předseda MěNV a tajemník museli pro to něco udělat. Mlékárna tehdy sama nabízela kapacitu svého chladícího zařízení. Bylo však rozhodnuto, že zimák má Vimperk a Prachatice budou mít plavečák. To je ale dávná historie. Na DDM bylo postaveno to, co je tam dnes a nakonec skončilo až v majetku MŠ. Opět zvítězily jiné zájmy.
V roce 2000 vyhrál klub (tehdy pod názvem Katel) "Český pohár AHbK" a já připravil a spolu s předsedou klubu podal, oficiální žádost Městu na výstavbu hřiště. Poté bylo v rozmezí let několik jednání, dvou jsem se osobně zúčastnil, byly probírány různé alternativy, možnosti a hledalo se vhodné místo v celém katastru města. Žádné se bohužel nenašlo a ani nebyly peníze. Až v r. 2007 byl zahájen současný projekt v místě, které bylo k obdobným aktivitám určeno schváleným "Územním plánem". Nevím proč ale vše běželo poklidně, nikdo proti ničemu neprotestoval (územní plán, projekt, žádost o dotaci) až do okamžiku, kdy ROP před dvěma lety vyhověl žádosti a peníze přidělil (85% projektované částky). A závěr již  všichni znají. Petice proti (cca 400 podpisů), petice pro (cca 1300 podpisů + 300 na internetu), předělaný projekt, mnoho jednání  ( jeden vysoce postavený představitel Města lobboval a hlasoval proti - že by opět jiné zájmy ? :-) ) a nakonec statečné rozhodnutí většiny zastupitelů v čele se starostou o realizaci projektu (kdyby se takto zachovali představitelé města v 70 letech, mohly mít Prachatice umělou ledovou plochu i hřiště pro hokejbal), za což si stateční zaslouží vřelý dík.
Bylo napsáno a řečeno mnohé, diskutovat a předkládat argumenty by se mohlo donekonečna ale mám dojem že mnozí z odpůrců neznají co vše bylo podniknuto a co předcházelo. Osobně jsem přesvědčen, že hřiště "parku" neublíží, spíše naopak. Staví se totiž v místě, kde moc stromů nebylo a následné úpravy to jen zlepší.  ;-) Josef Parkman