Podpora sportu na rok 2017 schválena

02.04.2017 20:20

Podpora sportu na rok 2017 schválena

 
peníze
V pondětí 27. března 2017 schválilo Zastupitelstvo města Prachatice 8 žádostí z dotačního titulu Podpora sportu 2017 (nad 50 000 Kč) a Rada města Prachatice, ten samý den, 13 žádostí (do 50 000 Kč). Celkem bylo rozděleno na Podporu sportu 2017 - 1 500 000 Kč.
Hana Rabenhauptová

V řádném termínu se přihlásilo do výzvy č. 3/ Podpora sportu 2017 21 žadatelů, a to jak jednotlivců, tak sportovních klubů a spolků. K přerozdělení bylo 1 500 000 Kč. Hodnotitelská komise složená ze zástupců všech politických stran a seskupení navrhla ZM podpořit 8 subjektů a RM 13 subjektů. Zastupitelstvo města Prachatice k výši přerozdělení finančních prostředků nemělo připomínky a schválilo dotace pro:

Atletika Prachatice - 80 000 Kč

FK Tatran Prachatice, kopaná – 400 000 Kč

Hokejbalový klub HBC Prachatice – 140 000 Kč

Karatedo klub Tsunami – 55 000 Kč

Lyko klub Prachatice – 180 000 Kč

Taneční studio Crabdance – 135 000 Kč

TTC Libín Prachatice, stolní tenis – 119 000 Kč

TJ Tatran Prachatice, judo – 135 000 Kč

 

Pravomocí rady města je rozhodovat do 50 000 Kč, a také tak učinila hned poté, co zastupitelé odsouhlasili osmi organizacím dotaci ve výši 1 244 000 Kč. Rada tedy rozdělovala 256 000 Kč pro 13 subjektů:

MO Český rybářský svaz – 18 000 Kč

Spolek sportovních aktivit Prachatice – lukostřelba 18 000 Kč

David Leszkow, triatlon, silniční jízda na kole, běh - 10 000 Kč

Jiří Srch, triatlon – 10 000 Kč

DC 92210 Prachatice, šipky – 5 000 Kč

Michal Piloušek, triatlon – 10 000 Kč

Tenisový klub Prachatice, tenis – 18 000 Kč

Tenis DDM Prachatice, z. s., tenis – 25 000 Kč

SDH Staré Prachatice, hasičský sport – 20 000 Kč

ŠuTri Šumavský triatlon – 35 000 Kč

Lyžařský spolek Prachatice – 30 000 Kč

Plavání Prachatice – 32 000 Kč

Vodáci Prachatice – 25 000 Kč

 

Během měsíce dubna dojde k podpisu smluv s příjemci dotace.