Hokejbalové hřiště v Prachaticích

26.07.2011 09:43

Podle nejnovějších informací   B Y L A  schválena  dotace z ROP, takže naděje na opravdu domácí hřiště je !!! 

https://www.rr-jihozapad.cz/dokumenty/seznam-prijemcu/2011/seznam-prijemcu-1-13-vyzva-rop-jihozapad-26-7-2011.xls

 

13. výzva ROP Jihozápad - projekty doporučené k financování v režimu náhradní projekt na VRR 25.7.2011. Alokovaná částka je doplněna dle specifických podmínek s ohledem na usnesení Vlády ČR ze dne 22. 10. 2010 č. 675 a ze dne 11. 8. 2010 č. 563 a ze dne 19.1. 2011 č. 64
The thirteenth appplication call of ROP NUTS II Southwest - substitionary projects
Pokud v rámci dotčené oblasti podpory, v níž byl daný projekt schválen jako náhradní, vznikne do konce programového období 2007-2013 (tedy do 31. 12. 2013) v důsledku neúspěšné/částečné realizace schválených projektů položka nevyčerpané alokace, a zároveň bude-li tato položka pokrývat minimálně 30 % požadované dotace náhradního projektu, bude žadatel informován o dalším postupu, a to prostřednictvím Oznámení o financování projektu ze seznamu náhradních projektů.

         
MĚSTO PRACHATICE 2.2 Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal v Prachaticích 2011/2013 15 734 376,35 Bude doplněno po ukončení projektu